Zaštita privatnosti

U ime Smart & Clever obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju.

Imajući u vidu zakonsku regulativu iz oblasti privatnosti ličnih podataka fizičkih lica, prvenstveno novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, veoma nam je bitno da pročitate „Zaštitu privatnosti“, kako biste bili upoznati sa vrstama podatka o ličnosti koje najčešće obrađujemo, u koje svrhe obrađujemo vaše lične podatke, ko ima pristup vašim podacima, a posebno kako biste bili upoznati sa vašim pravima u pogledu obrade ličnih podataka. Mi vodimo računa o zaštiti vaših ličnih podataka i u potpunosti podržavamo prava vas kao korisnika koja predviđa ovaj zakon. Pitanja, pritužbe, zahteve i dodatne informacije vazene za zaštitu Vaše privatnosti možete ostvariti slanjem na e-mail: office@smart-clever.rs

Rukovalac:

Rukovalac je glavna odgovorna osoba za obradu tvojih podataka o ličnosti koja odlučuje o njihovoj svrsi i nameni.

 Smart & Clever d.o.o.
tel:+381 67 7000 777
office@smart-clever.rs
Vrtlarska 5, Beograd-Zemun

Vrsta podataka koje prikupljamo:

 Kod prikupljanja Vaših podataka o ličnosti prikupljamo samo one najnužnije uz strogo i jasno definisanu svrhu kako bi Vama pružili što bolju uslugu. 

 Podatke prikupljamo u procesu posete veb sajtu www. smart-clever.rs i nakon kreiranja porudžbine i to: vreme posete sajta, datum, vreme zadržavanja na sajtu, izvor, IP adresu, , ime, prezime, opciono adresa, kontakt telefon, e-mail, istorija porudžbina, ID uređaja, operativni sistem i odgovarajuća verzija ili drugi prepoznavatelji uređaja, geolokacijski podaci, komentari, ocene, odgovori na komentare, podaci koje dobrovoljno deliš s nama koristeći naš sajt a to sve u svrhe usavršavanja ponude usluga i proizvoda koje Vam nudimo. 

U slučaju da podelite sa nama lične podatke druge osobe, morate imati prethodnu saglasnost iste. Dužni ste da informišete osobe čije podatke delite o načinu obrade podataka o ličnosti koji je u skladu sa našim Pravilima o zaštiti privatnosti.

 U koju svrhu i na osnovu kog pravnog osnova prikupljamo Vaše podatke?

Za neke svrhe obrade, vaše lične podatke obrađujemo na osnovu vašeg pristanka za obradu podataka o ličnosti uz prethodno obaveštavanje o svim bitnim aspektima obrade. Bitno je da znate da pristanak u bilo kom momentu i bez obrazloženja možete povući, što za posledicu ima prestanak dalje obrade.

 Takođe, u nekim situacijama imamo legitiman interes za obradu vaših podataka, kao npr. kada je obrada neophodna u svrhu sprečavanja prevara ili eventualnih zloupotreba.

Možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva. Takođe, možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite vaših životnih interesa. Ukoliko obrađujemo vaše lične podatke kada to od nas zakon zahteva ili u cilju zaštite vaših životnih interesa, obavestićemo vas o tome.

Najčešća svrha obrade ličnih podataka se dešava prilikom registracije Vas kao korisnika, prilikom kupovine i slanja Vaše SMART HEALTH kartice za popuste. Podaci koje najčešće obrađujemo su ime i prezime, e-mail, broj telefona, adresa, istoriju Vaših porudžbina. 

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko Vaš interes ili Vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. 

 Ko su korisnici podataka?

Nikada nećemo proslediti Vaše podatke neovlašćenim trećim osobama. S obzirom na to da u sklopu našeg poslovanja primamo usluge određenih pružaoca, dajemo im ograničen i strogo praćen pristup tvojim ličnim podacima. Svi primaoci podataka moraju da ispune uslove zakonske zaštite podataka i moraju, valjanim dokazima, dokazati potrebni nivo zaštite podataka o ličnosti.

 U zavisnosti od konkretne svrhe, pristup pojedinim podacima o ličnosti korisnika mogu da imaju:

  • Zaposleni u Kompaniji Smart & Clever d.o.o  kao i honorarni i slični saradnici (koji se obavezuju na čuvanje poverljivosti podataka), samo u meri u kojoj je to neophodno za potrebe obrade
  • Kompanija može prosleđivati podatke svojim povezanim licima, kada je to neophodno i uvek u okviru našeg legitimnog interesa i definisane svrhe
  • Naši partneri, koji za Kompaniju vrše određene poslove obrade kao obrađivači, poput eksternih saradnika-Partnera koji nam pružaju određene usluge, softverske kompanije koje izrađuju i održavaju softvere kao i poboljšanje naših marketinških kampanja, omogućavanjem personalizovanog reklamiranja
  • Novoosnovani entiteti ili entitet sticaoca vlasništva nad Kompanijom, ukoliko je Kompanija uključena u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu

Zaštita podataka:

U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg zakona o zaštiti podataka o ličnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su sačuvani vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.

 Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.

 U zavisnosti od svrhe obrade podataka, primenjuju se različita pravila o brisanju podataka. Prikupljeni podaci imaju i naznaku s pravilom brisanja. Kada istekne period zadržavanja podataka, sačuvani podaci će biti izbrisani.

 Vaše  lične podatke možemo izbrisati na zahtev putem e-maila office@smart-clever.rs. O brisanju Vaših  podataka bićete obavešteni putem e-maila koji ćemo Vam poslati na e-mail adresu sa koje ste poslali zahtev za brisanje ličnih podataka.

Vaša prava:

  • Pravo da dobijete potvrdu da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
  • Pravo pristupa Vašim podacima o ličnosti
  • Pravo na ispravku Vaših podataka o ličnosti u slučaju greške
  • Pravo da zahtevate prekid obrade Vaših podataka o ličnosti
  • Pravo na brisanje Vaših podataka o ličnosti
  • Pravo da zatražite prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge

 

Sva Vaša prava možete ostvariti ako nas kontaktirate na office@smart-clever.rs

Odgovorni nadležni organ u R.Srbiji:

 Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, e-mailom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Politika upotrebe kolačića:

Kako bi posete našeg sajta bile što atraktivnije te kako bismo optimizovali korišćenje nekih funkcija, koristimo tzv. kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke sačuvane na Vašim uređajima. Neki kolačići se brišu nakon isteka sesije pretraživača, odnosno nakon zatvaranja tvog pretraživača (tzv. kolačići sesije). Ostali kolačići ostaju na Vašim uređajima te pomoću njih možemo da prepoznamo pretraživač prilikom tvoje sledeće posete na našeg sajta (trajni kolačići). 

Zaštita poverljivih podataka o transakciji prilikom online kupovine

Prilikom online kupovine na sajtu www. smart-clever.rs poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Raiffeisen Banka, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.