Politika privatnosti

Uslovi korišćenja SMART HEALTH kartice za popuste:

  • SMART HEALTH kartica za popuste je vlasništvo firme Smart & Clever d.o.o.
  • Korisnik SMART HEALTH kartice za popuste uplatom punog iznosa godišnje članarine plaća održavanje kartice na godišnjem nivou koja mu omogućava popuste na usluge koje su u ponudi Partnera a koji su dostupni na sajtu www. smart-clever.rs
  • Korisnici SMART HEALTH kartice za popuste mogu biti sva punoletna lica kao i maloletna lica preko svojih roditelje u paketima PLUS i FAMILY
  • Popuste na usluge koje su u ponudi Partnera moze da iskoristi iskljucivo Korisnik SMART HEALTH kartice za popuste i pravo na popust nije prenosiv na druga lica čije ime nije na kartici
  • Ugovarač ne odgovara Korisnicima za kvalitete usluga koje nudi Partner
  • Ugovoarač je odgovoaran za zaštitu podataka o ličnosti Korisniku u skladu sa pravilima zaštite podataka a koji su dostupni na sajtu www. smart-clever.rs
  • Spisak Partnera kao i usluge kod kojih se odobravaju popusti podložan je promenama i Smart & Clever d.o.o ne snosi odgovornost za te promene
  • Svaka zloupotreba kartice ili kopiranje je zabranjena i podleže krivičnoj odgovornosti

Izmena uslova korišćenja
Smart & Clever d.o.o zadržava pravo da bilo kada i bez dodatnog obaveštenja izmeni uslove korišćenja SMART HEALTH kartice za popuste Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www. smart-clever.rs. Korisnik se obavezuje da povremeno poseti www.smart-clever.rs web sajt i pročita uslove korišćenja kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama. Ukoliko korisnik nastavi da koristi SMART HEALTH karticu za popuste i usluge Smart & Clever d.o.o nakon bilo koje nove verzije uslova korišćenja, podrazumeva se da je iste prihvatio kao važeće.