Uslovi korišćenja web sajta

Hvala Vam što ste posetili www.smart-clever.rs web sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje www.smart-clever.rs web sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem www.smart-clever.rs web sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja, molimo Vas da napustite www. smart-clever.rs web sajt.

Uslovima korišćenja utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga i servisa Smart & Clever d.o.o od strane fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica. Uslovi korišćenja usluga i servisa su obavezujući za Smart & Clever d.o.o i sve korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako se ugovorom Smart & Clever d.o.o i korisnik ne dogovore drugačije..

Autorska prava

Sav sadržaj (tekstove, fotografije, audio i video materijale, baze podataka, programerski kod) na www. smart-clever.rs web sajtu je u vlasništvu Smart & Clever d.o.o ili su na web sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela www. smart-clever.rs web sajta, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je krivičnom gonjenju.

Zaštita podataka

Smart & Clever d.o.o se obavezuje da u granicama tehnički raspoloživih resursa, a u skladu sa svetskim priznatim standardima, preduzme sve mere u cilju zaštite integriteta podataka na www. smart-clever.rs web sajtu, na korisničkim nalozima klijenata, kao i zaštiti integriteta podataka preuzetih od klijenata. Bezbednost www. smart-clever.rs web sajta kao osigurana je proverenim antivirusnim sistemima, naprednim firewall rešenjima, kao i konstantnim praćenjem i kontrolom servera.

Linkovi na druge web stranice

Smart & Clever d.o.o  web sajt se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i linkova ka drugim web lokacijama. Sve sadržaje na Smart & Clever d.o.o web sajtu koristite na sopstvenu odgovornost. Smart & Clever d.o.o ne snosi odgovornost ni za kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu posećivanjem linkova i stranica koje se ne nalaze na www. smart-clever.rs web sajtu, kao i na dešavanja na koje objektivno ne može da deluje i koje su van tehničkih mogućnosti Smart & Clever d.o.o

Izmena uslova korišćenja

Smart & Clever d.o.o zadržava pravo da bilo kada i bez dodatnog obaveštenja izmeni ove uslove korišćenja web sajta. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www. smart-clever.rs. Korisnik se obavezuje da povremeno poseti www. smart-clever.rs web sajt i pročita ove uslove korišćenja kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama. Ukoliko korisnik nastavi da koristi web sajt i usluge Smart & Clever d.o.o nakon bilo koje nove verzije uslova korišćenja www. smart-clever.rs web sajta, podrazumeva se da je iste prihvatio kao važeće.