Partneri

Specijalistički pregledi i pregledi lekara opšte medicine

Euromedik30%
MediGroup domovi zdravlja (Ristić, Jedro i Cvijetković)20%
MediGroup poliklinika Smederevo20%
Medigroup ZZZR Centar Subotica20%
Park Medica Zemun15%Opšta medicina, ginekologija, komplementarna i interna medicina.
Acibadem BelMedic15%
Equilibrium15%Kardiologija, Gastroeneterologija, Pulmologija, Endokrinologija, Nefrologija, Reumatologija, Hematologija i Neurologija.
Varnava Niš: Poliklinika, Neuropsihijatrija, Radiologija15%Navedeni popust ne može biti primenjen na cene već formiranih paketa pregleda
MediGroup opšta bolnica10%Svi specijalistički pregledi
Beogradski Oftalmološki Centar10%Popust na pregled
Hemikal: Beograd, Valjevo, Ub10%Opšta medicina, ZZ dece i školskog uzrasta, ZZ žena, Specijalističko konsultativne deltanosti
Napomena: Popusti u Medigrupu se odobravaju samo na preglede kod stalno zaposlenih lekara.

Dijagnostika, CT, MR, ultrazvuk, mamografija, RTG, EMNG i sl.

Euromedik30%Dijagnostičke endoskopske procedure (gastroskopija, kolonoskopija, bronhoskopija i sl.) uključujući i dijagnostiku (UZ, mamografiju, RTG, MSCT, IMR, EMNG, EEG i sl.).
MediGroup domovi zdravlja (Ristić, Jedro i Cvijetković)20%UZ dijagnostika , mamografija, RTG, EMNG, EEG
Medigroup ZZZR Centar Subotica20%UZ dijagnostika , mamografija, RTG, EMNG, EEG
Equilibrium15%Radiologija i ultrazvučni pregledi
Acibadem BelMedic10%Dijagnostičke procedure uključujući skenersku i magnetnu dijagnostiku
Beogradski Oftalmološki Centar10%Popust na dopunsku dijagnostiku
Medigroup dijagnostički centar Slavija5%Ultrazvučna dijagnostika, mamografija, RTG dijagnostika, MRI i CT
Medigroup opšta bolnica5%MRI, CT, RTG dijagnostika, gastroskopija, kolonoskopija, bronhoskopija
Napomena: Popusti u Medigrupu se odobravaju samo na preglede kod stalno zaposlenih lekara.

Fizikalna terapija i rehabilitiacija

Euromedik30%Trakcija-Dekompresivna terapija kičmenog stuba nije uključena u popust
SMA Clinic Vedranka Mrdar20% i 30%Pregledi fizijatra, neurologa, infektologa i fizikalne terapije 30%. Pregledi lekara konsultanta 20%.
Park Medica Zemun15%Fizijatrija

Medicina rada

Euromedik30%

Preoperativna priprema

Euromedik10%
MediGroup opšta bolnica5%
Napomena: Popusti u Medigrupu se odobravaju samo na preglede kod stalno zaposlenih lekara.

Operacije i hirurške intervencije

Equilibrium15%Vaskularna hirurgija
Euromedik10%
Beogradski Oftalmološki Centar10%Popust na operacije
MediGroup opšta bolnica5%
MediGroup Miloš klinika5%Svi pregledi, dijagnostika, preoperativna priprema, refraktivna hirurgija, operacije glaukoma, laseri, operacije katarakte
Park Medica Zemun5%Maksilofacijalna hirurgija
Napomena: Popusti u Medigrupu se odobravaju samo na preglede kod stalno zaposlenih lekara.

Estetska hirurgija

Equilibrium15%Plastična hirurgija
Euromedik10%

Antiejdžing medicina

Equilibrium15%
Varnava15%

Bolničko lečenje

Euromedik10%
Acibadem BelMedic5%
MediGroup opšta bolnica5%
Napomena: Popusti u Medigrupu se odobravaju samo na preglede kod stalno zaposlenih lekara.

Angiografija interventna radiologija

Euromedik10%
MediGroup opšta bolnica5%
Napomena: Popusti u Medigrupu se odobravaju samo na preglede kod stalno zaposlenih lekara.

VTO i Porodjaj (vaginalni ili carski rez)

MediGroup opšta bolnica5%Popust važi za porodjaj (vaginalni ili carski rez)
MediGroup specijalna bolnica za ginekologiju "Jevremova" sa porodilištem5%
Napomena: Popusti u Medigrupu se odobravaju samo na preglede kod stalno zaposlenih lekara.

Laboratorijske analize - biohemija i mikrobiologija sa serologijom

AquaLab40%
Family Medica40%Ukoliko su neke od poliklinika registrovane i za laboratoriju
Acibadem BelMedic20%Laboratorijske analize
Hemikal: Beograd, Valjevo, Lazarevac, Ub20%
Park Medica Zemun15%
MediGroup ustanove u okviru kojih postoje laboratorije5%Ovaj popust se ne odobrava na laboratorijske usluge koje Medigroup šalje u saradničke kuće. Za više informacija kontaktirati MediGroup.
Napomena: Popusti u Medigrupu se odobravaju samo na preglede kod stalno zaposlenih lekara.

Laboratorijske analize - genetika, patohistologija, AMH analize

AquaLab10%
Family Medica10%Ukoliko su neke od poliklinika registrovane i za laboratoriju

Covid testiranje

Park Medica Zemun15%
MediLab laboratorija Pariske Komune5%Covid testiranje brzim Ag testom

Stomatologija - Prvi pregled i konsultacije

BGD City Dental100%

Konzervativna stomatologija

BGD City Dental20%Karijes, oštećenje zuba, prelom zuba, upala zubnog živca, prebojenost zuba, lečenje bruksizama.

Dečija i preventivna stomatologija (deca i odrasli)

BGD City Dental20%Edukacija o higijeni, mineralizacija, fluorizacija, lečenje karijesa...

Izbeljivanje zuba i lečenje fleka na zubima

BGD City Dental15% - 30%

Protetika

BGD City Dental15% - 25%Proteze, parcijalne proteze, totalne proteze, krunice i mostovi, bezmetalna i metalokeramička protetika, Hollywood smile. Popust 15-25%, za dodatne informacije kontaktirajte partnera.

Endodoncija

BGD City Dental15%Lečenje gangrene zuba, vađenje živaca...

Oralna hirurgija

BGD City Dental15%Vađenje zuba-rutinsko, hirurško, gingivoktomije, apikotomija, apcesi.

Ortodoncija, ispravljanje zuba, mobilne i fiksne proteze

BGD City Dental10%

Paradontopija (hirurško i konzervativno lečenje)

BGD City Dental20%

Implantologija (premium implanti)

BGD City Dental10% - 15%